ORIENTAČNÍ KALKULACE ÚSPOR
Doplňte spotřebu v Kč/rok
Spotřeba el. energie (domácnost + bojler)

Spotřeba plynu
(topení + vaření)


Spotřeba el. Energie
(TČ+domácnost)
COP-4,232 778 Kč
COP-4,630 657 Kč
COP-4,6
s EVI
26 518 Kč
Celková úspora domácnosti
COP-4,226 222 Kč
COP-4,628 343 Kč
COP-4,6
s EVI
32 482 Kč
Akce

Výprodej a instalace tepelných čerpadel model 2014

Více informací o akci

Služby
Poradenství
Servis a záruka
Dodávka
Montáž
Zelená úsporám
Tepelná čerpadla
Co je tepelné čerpadlo?
Jak funguje?
Jak vybrat?

Služby Technology Heat - vaše tepelná čerpadla


Našim zákazníkům nabízíme tyto služby:

 1. Poradenství
 2. Servis a záruka
 3. Dodávka
 4. Montáž
 5. Informace o programu "Zelená úsporám"

 

1. Poradenství 

Poradíme vám, jak vybrat vhodné tepelné čerpadlo, pro váš dům, chatu či byt. Zajistíme nutnou administrativu pro získání nezbytných povolení k instalaci tepelného čerpadla. 
Máte otázky týkající se tepelných čerpadel? Volejte naši technickou podporu na čísle 730 104 778 .

 

2. Servis

Na tepelná čerpadla je spotřebitelská záruka 2 roky. Po uplynutí spotřebitelské záruky zajišťujeme plně servis.
 

Prodloužená záruka

Poskytujeme prodlouženou záruku 10 let na všechny dodávané spirálové kompresory.
 

Reklamace

Při reklamaci je vždy nutné kontaktovat naši firmu písemně. Dle potřeby k vám přijedeme, zkontrolujeme tepelné čerpadlo a zajistíme odborný servis do 24 hodin.
 

3. Dodávka

Dodávku tepelného čerpadla zajišťujeme na klíč, od dodávky jednotlivých komponentů až po dodávku kompletních tepelných čerpadel. 
Zajištění čerpadla na klíč znamená, že vám čerpadlo koupíme, dovezeme, instalujeme, zaškolíme vás, jak čerpadlo používat a v případě zájmu také zajistíme tarif pro odběr el. energie od dodavatele. Celková doba dodávky tepelného čerpadla je, od závazné objednávky, přibližně 5 dnů pokud je skladem (dle typu čerpadla).
U nás si můžete objednat pouze tepelné čerpadlo a instalaci si zajistit sami. Instalace tepelného čerpadla je poměrně snadná. Pro uvedení do provozu však potřebujete několik povolení a dokumentů (tepelné ztráty objektu, doklad o odborném zapojení (např. dokument o výši tepelné ztráty objektu, revizi zapojení elektroinstalace)
 

4. Montáž

Pokud se rozhodnete pro naše tepelné čerpadlo včetně montáže, navštíví vás doma náš technik, který posoudí možností instalace tepelného čerpadla. 
Po dojednání všech podrobností vám zašleme návrh smlouvy. Po jejím podepsání a splnění podmínek na přípravu montáže vám tepelné čerpadlo přivezeme, namontujeme, uvedeme do provozu a zaškolíme obsluhu.
 
Montáž tepelného čerpadla zahrnuje kompletní dodávku všech materiálů a služeb. Na tepelná čerpadla poskytujeme standardně záruku 2 roky.
Na veškeré dodané náhradní díly poskytujeme záruku 5 let. Řešení rychlého záručního a pozáručního servisu je u nás samozřejmostí!
 
Montáž tepelných čerpadel zajišťujeme po celé České Republice. V případě zájmu o tepelné čerpadlo nás neváhejte kontaktovat
 

5. Nová zelená úsporám (Příjem žádostí do programu od 15.5.2015 do 15.7.2015)

Program „Nová zelená úsporám“ je zaměřen na podporu instalací zařízení, na vytápění, s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor, při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.
Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu, o snižování emisí skleníkových plynů.
Podpora v rámci programu „Nová zelená úsporám“ je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období. O dotaci bylo možné požádat před realizací opatření, tak i po ní. Nebylo však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu.
Informace o programu „Nová zelená úsporám“ najdete na webových stránkách http://www.novazelenausporam.cz
 

Základní členění programu do tří základních oblastí podpory:

A. Úspora energie na vytápění

A.1. Celkové zateplené
A.2. Dílčí zateplení
 
B. Výstavba v pasivním energetickém standardu
 
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla 
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
 
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření
 
Některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)
 
E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci programu
 

Cíle programu

Pokud investujete do zateplení, koupě solárních kolektorů nebo dalších podporovaných opatření, sníží se vaše náklady na vytápění a případně také ohřev vody. Investice se vám tedy postupně vrátí, i když jednorázové náklady na pořízení mohou být poměrně vysoké. Provedením opatření zároveň přispějete ke zlepšení životního prostředí.
 
Program Nová zelená úsporám přinese:
 • snížení emisí CO2 o 1,1 mil. tun, tedy 1% všech českých emisí
 • úspora tepla na vytápění 6,3 PJ, tedy úsporu nákladů domácností
 • na vytápění několik miliard korun ročně
 • vytvoření nebo udržení 30 tisíc pracovních míst
 • zlepšení podmínek bydlení pro 250 000 domácností, které dostanou podporu
 • zvýšení výroby tepla z obnovitelných zdrojů o 3,7 PJ
 • snížení znečištění prachovými částicemi o 2,2 mil. kg
 
Kdo mohl požádat o podporu?
Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy:
 
 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající, 
 • společenství vlastníků bytových jednotek, 
 • bytová družstva, 
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty, 
 • případně další právnické osoby
 
Podle směrnice MŽP č. 7/2010 mohli požádat v programu Nová zelená úsporám i vlastníci budov veřejného sektoru (tj. např. škol, ústavů sociální péče, domovů důchodců apod.).  
 
Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků, zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu „Nová zelená úsporám“ a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. 
Z programu je možné podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií (SVT) a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů (SOD).
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky Programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.
 
Seznamy není nutno využívat v oblasti podpory B (pasivní výstavba), kde je dosažení požadovaných parametrů prověřováno (blower-door test).